Narman Meslek Yüksekokulu

AKADEMİK KURUL

Doç. Dr. Oğuz Akın DÜZGÜN
Yüksekokul Müdürü
(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bilal NİŞANCI
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Öğr. Gör. Ümit AVCIOĞLU
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Doç. Dr. Furkan YILDIRIM
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZ
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TUNÇ
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AYDOĞAN
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BAYRAKÇEKEN NİŞANCI
(Üye)

Öğr. Gör. Mustafa SARIKAYA
(Üye)

Öğr. Gör. Mükerrem YILMAZ
(Üye)

Öğr. Gör. Saim GÖKKAYA
(Üye)

Öğr. Gör. Serpil ÖZMEN
(Üye)

Öğr. Gör. Ayşe ÇAY ATALAY
(Üye)

Öğr. Gör. Fatih KARA
(Üye)

Öğr. Gör. Serkan KARACA
(Üye)

Öğr. Gör. Fatma YAVUZ TAKIM
(Üye)

Kemal GÜNEN
Yüksekokul Sekreteri
(Raportör)