Eğitim Bilimleri Enstitüsü

AKADEMİK PERFORMANS BİRİM ÖN İNCELEME KOMİSYONU

11.01.2016 Tarih ve 01/01 Enstitü Kurulu Kararı

 Akademik Performans Teşvik Birim Ön İnceleme Komisyonu Üyeleri

 Prof.Dr.Mustafa SÖZBİLİR
 Doç.Dr.Refik DİLBER
 Yrd.Doç.Dr.Türkan KARAKUŞ YILMAZ
 Yrd.Doç.Dr.Yasemin TAŞ