İletişim Fakültesi

AKIL FİKİR KULÜBÜ

Akıl Fikir Kulübü'nün temel amacı; medya sektörü ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri arasında bağ kurmaktır. Bu kapsamda söyleşi, seminer, konferans, gezi ve sosyal faaliyet yapması planlanmıştır. Öğrencilere medya sektörüne ait tüm iş kollarını tanıtmak, özendirmek ve bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Kulüp Danışmanı: Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR