Tıp Fakültesi

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU TEPDAD'A GÖNDERİLDİ.

Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Akredite edilmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan "Öz Değerlendirme Raporu" Öz değerlendirme komisyonunca hazırlanarak Dekanlığımıza sunulmuştur. Hazırlanan rapor kanıt belgeleriyle birlikte Ağustos ayı içinde TEPDAD'a gönderilmiştir. Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak Raporun hazırlanmasında emeği geçen Öz değerlendirme komisyonu üyelerine ve Mezuniyet Öncesi Eğitimle ilgili tüm komisyon ve koordinatörlüklere teşekkür ederiz.
Paylaş Paylaş Paylaş