Sosyal Bilimler Enstitüsü

ALAN AYCKBOURN'UN OYUNLARINDA AİLE

Bu çalısmanın amacı, çağdas İngiliz oyun yazarlarından Alan Ayckbourn'un oyunlarında aile kavramı ile ilgili yansıttığı kisisel ve evrensel görüslerini incelemektir. Ayckbourn'un aile ile ilgili görüslerine değinmeden önce yetkin toplumbilimcilerin ortaya koydukları bazı aile tanımlarına yer verilecektir. Ailenin temel fonksiyonlarına, aile türlerine ve ailede geçmisten günümüze gerçeklesen değisime değinilmesi ise yalnızca yazarın görüslerini daha doğru bir biçimde değerlendirmeye yardımcı olacaktır. Çalısmanın birinci bölümü, toplumların bel kemiği olan ailenin geçmisine ısık tutmaya çalısmaktadır. Fakat aile kavramının toplumbilim içinde çok genis bir alana sahip olmasından dolayı, söz konusu bölümde ailenin evrimini genis bir bakıs açısıyla ortaya koyma yerine, ana hatları belirtmekle yetinilecektir. Bu bölümde ayrıca Alan Ayckbourn'un oyun yazarlığına yer verilecek, bir oyun yazarı olarak Alan Ayckbourn'un sanatında gerçeklesen değisim ve gelisim üzerinde durulacaktır. ?zleyen bölümde ise Ayckbourn'un Scarborough'da altmıslı yıllardan baslayarak, doksanlı yıllara kadar yazıp yönettiği on oyunu aile bağlamında incelenecektir. Bu oyunlar incelenirken, sıradan orta sınıf ?ngiliz ailesinin karsı karsıya olduğu duyarsızlık, iletisimsizlik, çatısma, yabancılasma ve ahlaksal yozlasma gibi sorunlar ayrı baslıklar altında ele alınacaktır. Sonuç olarak, bu çalısma, aile üzerine yoğunlasarak, yazarın özellikle konu seçiminde yaptığı devrimi yansıtır.