Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Tanıtım

ANABİLİM DALI BAŞKANININ MESAJI

              Uluslararası rekabetin artışı karşısında kurumların yaşama ve gelişmelerinin, yönetim kapasitelerine bağlı olduğunun daha iyi anlaşılması, diğer yandan bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmenin devamı sonucu yönetim işini oluşturan öğelerdeki radikal değişiklikler, yönetim ve organizasyon ile ilgili gerek kuramsal gerek uygulama tekniklerini daha önemli ve güncel hale getirmektedir.

            Sosyal olayları tanımlayan tüm değişkenleri her zaman tam olarak bilmek, bilinenlerinde değerlerini her zaman sağlıklı olarak ölçebilmek çok zordur, tüm bu nedenlerden dolayı yönetim ve organizasyon konularında “basit”, “en doğru”, “en çağdaş”, “en modern”, “eskilerin hepsini bir kenara atan”, “en geçerli” vs gibi iddialarla takdim edilen görüşler ve yaklaşımlar yerine, kullanılan kavramlarda netlik ve ölçülebilirlik, çalışmaların her aşamasında bilimsel titizlik, daima sağlam bir metodoloji ve usül kullanımı gereklidir.

           Kurum yönetimine ilişkin “bilgi”ler biriktikçe ve “öğretilebilir” hale geldikçe, yöneticiliğin meslek haline gelmesi hızlanmaktadır. Yönetim alanındaki bilimsel araştırmalar ve uygulamalar sonucu genel kabul gören “teori” ve “bilgi” haline gelen kavram, metot, sistem, teknik ve yaklaşımlar yönetimin “öğretilebilir” yönünü oluşturmaktadır.

           Yönetim ve organizasyon bölümü yöneticilik mesleğini tanıtıp, öğrenim gören öğrencilere çağdaş ve güncel tekniklerle aktaracaktır. Bölüm olarak amacımız bu vizyona ulaşırken bölümümüz misyonunu daima gelişen teknikler ve ilerleyen imkanlarla öğrencilerimize iş ve yönetim yaşamında gerekli olabilecek tüm bilgileri aktarabilmek ve uygulamada başarıyı yakalamalarına yardımcı olmaktır.