Lojistik Programı

Tanıtım

ANABİLİM DALI BAŞKANININ MESAJI

Programın Amacı

Lojistik programının amacı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek Kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmektir.

Programın İş İmkanları

Lojistik Önlisans programından mezun olan öğrenciler imalat işletmelerinin tedarik temin, satın alma, üretim, pazarlama ve dağıtım birimlerinde görev alabilirler. Aynı zamanda perakende ve hizmet işletmelerinin tedarik temin, stok ve dağıtım birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte istihdam imkânı bulabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek Lojistik  lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler. Ayrıca Açıköğretim fakültelerinin lojistik lisans programlarına kayıt yaptırarak öğrenimlerini sürdürebilirler.