Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tanıtım

ANABİLİM DALI BAŞKANININ MESAJI

Programın Amacı

Sağlık Yönetimi Programının amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, sağlık kurumları yöneticilerini yetiştirmektir.

Programın İş İmkanları

Sağlık Yönetimi mezunları, kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Sağlık yönetimi programından mezun olacak öğrencilerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin sağlık yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği bölümlerine dikey geçiş sınavı ile veya açık öğretim lisans programlarının kendi alanlarını ilgilendiren bölümlerine geçiş yapabilirler.