Biyokimya Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Hakkında

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Biyokimya Anabilim Dalı, Fakültemizin kuruluşu ile birlikte faaliyetine başlamıştır. İlk iki yıl Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından yürütülen faaliyetler 1999 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. Fehmi ODABAŞOĞLU’nun atanması ile birlikte fakültemizin kendi bünyesinde faaliyetleri sürdürülmeye başlanmıştır. 2002 yılında Biyokimya Araştırma Laboratuvarının açılmasını 2 yıl süre ile gerekli teçhizatın temin edilmesi ile ilgili çalışmalar izlemiştir. 2003 yılının sonunda ilk deneysel araştırma çalışmaları Tıp Fakültesi-Farmakoloji Anabilim Dalı ile birlikte başlamış ve araştırma ekibinin çalışmaları sürekli artarak günümüze kadar ulaşmıştır. 
            2001-2008 tarihleri arasında lisans derslerinden Biyokimya I, Biyokimya II, Klinik Biyokimya, Biyokimya laboratuvarı ve Biyoloji dersleri Biyokimya Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, Sitoloji, Histoloji, Endokrinoloji, Replikasyon transkripsiyon ve protein sentezi, Protein ayırma teknikleri gibi dersler zaman zaman seçmeli dersler olarak açılmaktadır. ştır. Ayrıca 2.sınıflara 2 kredilik klinik biyokimya dersi verilmektedir.
Biyokimya Anabilim Dalında 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Araş. Gör. Dr. ve 1 Araş. Gör. bulunmaktadır.