Analitik Kimya Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalı Hakkında

ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

Analitik Kimya 1998 yılından beri fakültemiz eğitim programında yer almaktadır. Başlangıçta, anabilim dalı kurucu dekan tarafından kurulmuştur. Şu an itibarıyla iki profesör, iki doçent, bir Dr. Öğr. Üyesi, bir Araş.Gör. Dr. ve bir araştırma görevlisi anabilim dalı programında yer almaktadır. Bahsedilen zaman dilimi içerisin de bir öğretim görevlisi ve bir uzman da emekli olmuştur.

Uygun, doğru ve güvenilir veri elde etme yeteneği analitik kimyacının rolünün merkezidir. Farmasötiklerin üretilmesinde ve keşfinde özellikle bu rol oldukça önemlidir. İlaç adaylarının belirlenmesinde, sentez edilmesinde ve daha sonra ilaçların saklanmasında analitik yöntemlerden oldukça fazla yararlanılır. Ayrıca formülasyon haline getirilmiş ilaçların salınımları ve bu salınımlarda son ürünlerin tespit edilmesinde analitik yöntemlerden yararlanılır.  Analitik verilerin kalitesi ilaç geliştirme programlarının başarısında önemli bir faktördür.

Analitik Kimya ve İlaç Analizi alanında özümsenmiş temel bilgilere sahip, ilgili konularda fikir üretip, araştırma projeleri geliştirebilen ve endüstrinin sorunlarına çözüm üretebilen insan yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu sebeple anabilim dalının temel araştırma alanı ilaç analizleridir. Anabilim dalında ilaç ve diğer organik bileşikler ile inorganik bileşiklerin nitel ve nicel analizi için spektrofotometrik, kromatografik ve diğer analitik yöntemleri geliştirmek, valide etmek ve bu yöntemlerin hem ilaç hammaddelerine uygulanması hem de ticari preparatların rutin analizlerinde kullanılabilir hale getirilmesi için çalışılmalar sürdürülmektedir. Ayrıca anabilm dalımızda proteomiks ve metabolomiks çalışmalarda yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızın kendi bünyesinde UV Spektrofotometresi, Spektroflorometre, UV, Floresans ve Refraktir İndeks dedektörlü Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC),  Gaz Kromatografisi (GC), Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi (LC-MS), Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) ve diğer laboratuvar malzemeleri bulunmaktadır.