Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Uygulama Yönetmeliği

ANESTEZİ VE ÖLDÜRME

(1) Anestezi ve anestezi uygulanması, öldürme ve deneylerde şiddet sınıflandırması ile ilgili işlemler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik'in 21'inci ve 22'nci maddeleri ile Ek-8 ve Ek-9’agöre yapılır.