Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ANNE ÜNİVERSİTESİ 2015 PROJE İÇERİĞİ

 

ANNE ÜNİVERSİTESİ PROJESİ

(HAYDİ ANNELER ÜNİVERSİTEYE)

 

AMAÇ

Üniversite- toplum iletişimini desteklemek, geliştirmek

Annelerin var olan bilgilerini güncellemek, iyileştirmek, 
 Farklı konularda yeni bilgiler sunmak,
 Annelere üniversite yaşamından örnekler sunmak,
 Annelerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek, desteklemek,
 Annelerle çocukları arasındaki bağların güçlendirilmesine destek olmak.

 

KAPSAM

Atatürk Üniversitesi; diğer birçok üniversite gibi bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir

kalkınmaya katkıda bulunmayı özgörev olarak benimsemiş bir üniversitedir.  Üniversitelerin

toplumsal gelişimi desteklemek ve sürdürmek adına üstlendikleri bu önemli görevleri yerine

getirmenin yalnızca üniversite öğrencilerinin eğitimini gerçekleştirmekle mümkün

olamayacağı tüm eğitimciler tarafından kabul edilmektedir. 

Yaşam boyu öğrenme felsefesi kapsamında toplumun farklı yaş grubunda ve statüsünde yer

alan üyelerinin zaman zaman değişik kapsamdaki eğitim öğretim programları ile

desteklenmesi, üniversitelerin önemli amaçlarına ulaşmalarında etkili rol oynamaktadır.

Toplumun temelinde yer alan en ayrıcalıklı gruplardan birini oluşturan çocukların eğitimi ve

yaşama hazırlanmasında annelerin rolü ve yeri tartışılamaz bir önem taşımaktadır. Bu nedenle

annelerin eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yapılacak en küçük katkı çocukların yaşamına

ve dolayısıyla geleceğe yapılacak önemli bir yatırımdır.

 Anne üniversitesi annelerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesine ve bilgilerinin

güncellenmesine odaklı bir eğitim programıdır.  Bununla birlikte Anne Üniversitesi projesi ile

amaçlanan annelere sadece belirli konularda bilgi aktarmak ya da mevcut bilgilerini

güncellemek değildir. Annelerin kendi kapasitelerinin farkına varmaları, öğrenmenin ve

yenilenmenin verdiği heyecan ve özgüvenin yaşamlarına yansıması, çocukları ve tüm aile

üyeleri ile daha iyi empati yapabilmelerinin desteklenmesi, çocuklarının, ailelerinin ve

böylece toplumun geleceğinde söz sahibi olabileceklerinin hatırlatılması da önem verdiğimiz

amaçlarımız arasında yer almaktadır. 

Tüm bu amaçların yanı sıra annelere adını sürekli duydukları, ancak sağlık hizmetlerinden

yararlanma dışında hakkında hemen hemen hiçbir fikir sahibi olmadıkları üniversite

yaşamından doğru örnekler sunmanın da hem annelere hem de üniversitemize olumlu katkılar

sağlayacağı düşünülmektedir.

Proje kapsamında etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi, sağlıklı aile yaşamının

desteklenmesi, gelişim dönemlerine göre çocukların özelliklerinin tanıtılması, temel sağlık ve 

ilk yardım uygulamaları,  çevre bilincinin geliştirilmesi, insan hakları ve değerler eğitimi gibi

konuların yer aldığı eğitim programının uygulanması hedeflenmektedir. Ayrıca ilgili film

gösterimleri ve üniversite ortamının tanıtılması amacıyla amfi, dershane, laboratuarlar ve

üretim çiftlikleri, halı dokuma atölyesi, gibi mekânlara gezi düzenlenmesi de planlarımız

arasındadır.

 

PROGRAMIN TANITIMI

Proje ortakları: Atatürk Üniversitesi 

Yakutiye Belediyesi 

Proje Koordinatörlüğü: Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi - ATAKSAM 

Eğitim Süresi: Sekiz hafta 09 Şubat-04 Nisan arası Cumartesi günleri 09.30-15.30 saatleri arası

Yer: Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi

Eğiticiler: Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanları

Modüller: KIŞILERARASI İLETIŞIM VE INSAN ILIŞKILERI

SAĞLIK BİLGİSİ

DEĞERLER EĞİTİMİ

ÇOCUK VE ERGEN GELİŞİMİ

GÜZEL SANATLAR

TOPLUM VE KADIN

MEDYA OKUR YAZARLIĞI

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI

ÇEVREYİ KORUMA

KİŞİSEL BAKIM VE İMAJ

ALAN UYGULAMASI

 

Belge: Programı tamamlayan annelere mezuniyet belgesi verilecektir

 
  

Katılımcı sayısı: Başvuru sayısına göre 20-30 Anne 

 
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi