Deprem Araştırma Merkezi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Sismoloji ve Deprem Mühendisliği başlıca çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır. 
Sel, çığ, heyelan ve benzeri doğa olayları ve bağlantılı afet risklerinin araştırılması
kuruluş yönergemizle tespit edilmiş çalışma konularımız arasındadır.