Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Deprem Araştırma Merkezi

Araştırma Alanları

Sismoloji ve Deprem Mühendisliği başlıca çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır. 
Sel, çığ, heyelan ve benzeri doğa olayları ve bağlantılı afet risklerinin araştırılması
kuruluş yönergemizle tespit edilmiş çalışma konularımız arasındadır.