Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri


Dr. Öğr. Üyesi
Çağlar Özer
Deprem Araştırma Merkezi (Arş. Mer. Müd.)