Personel Daire Başkanlığı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İTİRAZ SÜRECİ SONRASI KESİNLEŞMİŞ LİSTE

Yerleşmeye asıl olarak hak kazanan adayların en geç 19.09.2022 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

NOT: Başvuru evraklarını belirtilen tarihler arasında teslim eden adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreci başlatılacak olup atamaya engel bir durumu bulunmayanlar resmi adreslerine tebligat yapılmak suretiyle görevlerine başlatılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup  ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

1) 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
2) Diploma aslı veya e-devlet/e-okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi
3) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(e-devlet veya askerlik şubesi)
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunmalı)
5) İlişikte yer alan Mal Bildirim Formunun doldurularak zarfla teslimi
6) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)
7) Sağlık Raporu (aile hekimi veya tek hekim onaylı raporlar kabul edilecektir. Fakat Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, 5188 sayılı Yasanın uygulamasına ilişkin Özel  Güvenlik Sağlık Şartları başlıklı yönetmeliğin güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi gerekmektedir.) 
8) Son 1 yıl içinde herhangi bir kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak çalışmış adayların sözleşmelerini ne suretle fesih ettiklerine ilişkin resmi yazı.
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi