Atatürk Üniversitesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA KOMİSYONU`NDAN DİPLOMA EKİ ETİKETİ ÖDÜLÜ ALDI

Avrupa Komisyonu tarafından 2011-2014 Dönemi için Atatürk Üniversitesi’ne Diploma Eki Etiketi Ödülü verildi.

Diploma Eki Etiketi Ödülü, kurumun Diploma Ekini her yönüyle doğru bir şekilde verdiğini gösteren bir onur ödülü olarak kabul ediliyor.

Bu ödülle birlikte Atatürk Üniversitesi, Diploma Eki verme açısından, Avrupa Komisyonu tarafında akredite edilmiş oldu.

Bologna Süreci çalışmaları çerçevesinde 2010 yılı başından beri yoğun bir şekilde Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) tarafından koordine edilen ve tüm üniversite olarak yapılan çalışmalar sonucu, Atatürk Üniversitesi, 15 Mayıs 2011 tarihinde Diploma Eki ve AKTS Etiketleri için müracaatta bulunmuştu.

Diploma Eki Etiketi Ödülü 8 Mayıs 2012 tarihinde Danimarka’nın Başkenti Kopenang’da Atatürk Üniversitesi’ne takdim edilecek.


Haber linki için tıklayınız (İngilizce)

Kazanan üniversiteler listesi için tıklayınız (İngilizce)HABER MERKEZİ