Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 17.12.2018 Tarihli 4/b Sözleşmeli Memur (Hemşire) Alımı Kesinleşmiş Sonuçları

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilan edilen hemşire alımı ve itiraz başvuruları, ilgili komisyon tarafından ilan şartlarına ve KPSS sonucuna göre değerlendirilerek başarılı olan adaylar ve yedekleri belirlenmiştir.
Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile web sayfamızdan ilan edilerek çağırılacaktır.
Göreve başlamaya hak kazanan asıl adaylar 01.02.2019 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurmaları gerekmektedir.
Son başvuru tarihi : 21.02.2019 Saat: (16:00) a kadardır.
Posta Yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asil Olarak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler :
1. 2 Adet vesikalık fotoğraf.
2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 4. Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Diplomanın aslını ibraz etmek suretiyle getirilen fotokopi tarafımızca          onaylanabilecektir.)
5. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğrafı yapıştırılmış, Seri ve No.su ayrı ayrı yazılmak suretiyle) 6. Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.