Atatürk Üniversitesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN DÖNÜŞÜM MANİFESTOSU

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm projesi kapsamında 2-4 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Vizyon Arama Konferansının hemen arkasından öğrenci bakış açısıyla Atatürk Üniversitesini ele almak için benzer bir arama konferansı düzenlendi.

10-11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ‘Öğrenci Arama Konferansı’na, Atatürk Üniversitesinin farklı fakülte ve enstitülerinden öğretim üyeleri, öğrenci ve mezunlarının yanı sıra, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile girişimci öğrencilerin de yer aldığı 60 davetli katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversite üst yönetiminin de tam kadro olarak katılım sağladığı program; Atatürk Üniversitesini toplum odaklı, etkili bir üniversite olarak tasarlamak, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmak, eğitim ve araştırma yöntemleriyle toplumsal etki sağlayarak deneyim kazanmalarına yol açmak ve startup ekosisteminin oluşturulabilmesi için atılacak adımları ortak akılla belirlemek amacıyla düzenlendi.

Rektör Çomaklı, öğrenci odaklı bir üniversite olmayı istediklerini, bu kapsamda öğrencilerin düşüncelerini ve önerilerini önemsediğini belirterek, gerçekleştirilen çalışma ile önemli kazanımların ortaya çıkmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Alınan kararların uygulama adımlarının takipçisi olacağını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, gerek vizyon belirlemesinde gerekse eğitim, araştırma ve toplumsal katkı düzeyinde tasarlanacak sistemlerde öğrenci taleplerinin mutlaka dikkate alınacağına vurgu yaptı.

Çalışma gruplarında öğrenciler ile birlikte aktif olarak rol alan, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik, Sabancı Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme Müdürü Şule Yalçın, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Ofisi Koordinatörü Ekin Burak Akıkan, Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği Yöneticisi Hande Didem Altop ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Toplum Gönüllüleri Vakfı, İnovatim, Imece ve Atölye gibi sivil toplum örgütlerinden öğrenci çalışmaları ve girişimcilik ile ilgili uzmanlar, deneyimlerini ve yürütmekte oldukları projeleri ile örgütlenme yapılarını anlatarak çeşitli önerilerde bulundular.

Öğrencilerin değişimden yana olduklarını ve üniversite yönetiminin başlatmış olduğu dönüşüm projesini desteklediklerini belirtikleri çalışmada, bir dönüşüm manifestosu ortaya koydular.

Bu manifestoda öne çıkan başlıklar şu şekilde ifade edildi:

 • Öğrencilere karar oluşturma mekanizmalarında yer veren,
 • Öğrencilerin fikirlerine saygılı,
 • Yabancı dil eğitiminin yaygın ve etkin olduğu,
 • Toplumsal sorunlara çözüm üretebilen,
 • Fikir üretebilen ve özgür düşünen bireyler yetiştirebilen,
 • Yaşamın hizmetinde, toplumla bütünleşik,
 • Bilim ve sanatı birleştirip estetik ürünler ortaya çıkaran,
 • Esnek, değişen ve dönüşen müfredatların olduğu,
 • Eğitim teknolojilerinin kullanıldığı, uygulamalı derslerin sayısının arttığı,
 • Öğrencilere psikolojik destek veren,
 • Rol model öğretim üyelerinin sayısının arttığı,
 • Akademik yapıda liyakate önem veren bir üniversite olmak.

Arama  Konferansı Nedir?

Arama Konferansı “ortak akıl” yaratmayı amaçlayan katımlı bir planlama yöntemidir. Arama Konferansı, dünyada ve Türkiye’de katılımlı yöntemler konusunda 1000’i aşkın uygulama gerçekleştirmiş olan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşmektedir.

BASIN  MERKEZİ

Paylaş Paylaş Paylaş