BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Personel Daire Başkanlığı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 2017 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 6.Yedek Aday İlanı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sağlık personeli alımına yönelik ilan etmiş olduğumuz asil kazananlardan müracaat etmeyen adayların yerine göreve başlamaya hak kazanan yedek adayların listesi aşağıdadır.

Göreve başlamaya hak kazanan yedek adaylar 05.12.2017 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi : 12.12.2017 mesai saati (17:00) bitimine kadardır.

(Aşağıda ilan edilen yedek adaylardan da müracaat etmeyen adaylar olduğu takdirde, yedek listeden sırası ile, sitemizden ilan edilmek suretiyle, duyurulacaktır.)

Posta Yolu İle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil Olarak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler :
1. 6 Adet vesikalık fotoğraf.
2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
4. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
5. Aşağıdaki bağlantıdan (linkten) alınacak (2 adet hazırlanacak) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunun açıklamalar doğrultusunda doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

6. Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.