Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Aday İlanı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sağlık personeli alımına yönelik ilan etmiş olduğumuz asil kazananlardan müracaat etmeyen adayın yerine göreve başlamaya hak kazanan yedek  adayın listesi aşağıdadır.

Göreve başlamaya hak kazanan yedek aday 06.02.2019 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi : 13.02.2019 mesai saati (16: 00) bitimine kadardır. 

(Aşağıda ilan edilen  yedek adayların müracaat etmemesi hâlinde, yedek listeden sırası ile  sitemizden ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.)

Posta Yolu İle yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • 1. 2 Adet vesikalık fotoğraf
  • 2. Nüfus cüzdan fotokopisi
  • 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  • 4. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
  • 5. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı olarak doldurulacak)
  • 6. Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu