Personel Daire Başkanlığı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YEDEK ADAY İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sağlık personeli alımına yönelik ilan etmiş olduğumuz asil kazananlardan müracaat etmeyen adayların yerine göreve başlamaya hak kazanan yedek adayın listesi aşağıdadır.

Göreve başlamaya hak kazanan yedek aday 02.10.2019 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi : 09.10.2019 saat (16: 00) a kadardır. 

(Aşağıda ilan edilen yedek adayların müracaat etmemesi halinde, yedek listeden sırası ile, sitemizden ilan edilmek suretiyle, duyurulacaktır.)

Posta Yolu İle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Çağrılan Yedek Adaydan İstenilen Belgeler :

  • 1- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
  • 2- Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • 3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • 4- Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
  •     (Diplomanın aslı ile fotokopisi birlikte getirilmek suretiyle tarafımızca onaylanabilecektir).
  • 5- Bu bağlantıdan alınıp hazırlanabilecek 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması       Formu
  • 6- Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.