Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Aday İlanı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sağlık personeli alımına yönelik ilan etmiş olduğumuz asil kazananlardan müracaat etmeyen adayların yerine göreve başlamaya hak kazanan yedek adayların listesi aşağıdadır.

Göreve başlamaya hak kazanan yedek adaylar 23.05.2019 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi : 29.05.2019 saat (16: 00) a kadardır. 

(Aşağıda ilan  edilen yedek adayların müracaat etmemesi halinde, yedek listeden sırası ile,  sitemizden ilan edilmek suretiyle, duyurulacaktır.)

Posta Yolu İle yapılan başvurular kabul  edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Çağrılan Yedek Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • 1- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
  • 2- Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • 3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • 4- Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
  • 5- (Diplomanın aslı ile fotokopisi birlikte getirilmek suretiyle tarafımızca onaylanabilecektir).
  • 6- Bağlantıdan alınıp hazırlanabilecek 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 
  •     (Fotoğrafı yapıştırılıp, nüfus cüzdanının hem serisi hem numarası yazılarak doldurulacaktır)
  • 7- Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.