Genel Sekreterlik

Senato Kararları

ATATÜRK ÜNİVESİTESİ SENATOSU 05.06.2020 TARİH VE 13 SAYILI OTURUM KARARLARI