Genel Sekreterlik

Senato Kararları

PDFATATÜRK ÜNİVESİTESİ SENATOSU 10.06.2020 TARİH VE 14 SAYILI OTURUM KARARLARI