Genel Sekreterlik

Senato Kararları

ATATÜRK ÜNİVESİTESİ SENATOSU 13.05.2020 TARİH VE 11 SAYILI OTURUM KARARLARI