Genel Sekreterlik

Senato Kararları

ATATÜRK ÜNİVESİTESİ SENATOSU 19.06.2020 TARİH VE 15 SAYILI OTURUM KARARLARI