Genel Sekreterlik

Senato Kararları

ATATÜRK ÜNİVESİTESİ SENATOSU 26.06.2020 TARİH VE 16 SAYILI OTURUM KARARLARI