Genel Sekreterlik

Senato Kararları

ATATÜRK ÜNİVESİTESİ SENATOSU 29.05.2020 TARİH VE 12 SAYILI OTURUM KARARLARI