Veteriner Fakültesi

ATÇILIK VE BİNİCİLİK KULÜBÜ

AMAÇ

MADDE 1- (1) Bu tüzüğün amacı, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek olan Atçılık ve Binicilik Kulübünün çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2- (1) Bu tüzük, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Atçılık ve Binicilik Kulübünü kapsar.