Oltu Meslek Yüksekokulu

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları için tıklayınız