Veteriner Fakültesi

PROJELER

BAP PROJELERİ

Proje No Yürütücü ve Araştırmacılar Proje Adı

2008194- Mahir Kaya Zafer Okumuş, Latif Emrah Yanmaz
Farklı Dehorning Yöntemlerinin Kortisol Seviyesi Üzerine Olan Etkisi

2008193 İbrahim Balkaya
ERZURUM YÖRESI SIĞIRLARINDA HYPODERMOZISIN SEROPREVALANSI

2008192 Mahir Kaya, Zafer Okumuş, Ekrem KİREÇCİ
EKSPERIMENTAL OLARAK OLUŞTURULAN OSTEOMYELITIN TEDAVISINDE DÜŞÜK SEVIYELI LASER TERAPISI ILE ANTIBIYOTIK EMDIRILMIŞ HIRDOKSIAPATIT UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008189- Halit İmik, Mustafa Atasever, Meryem Aydemir Atasever
KUZU RASYONLARINA KATILAN SAPONIN VE KEKIK YAĞININ BESI PERFORMANSI KARKAS KALITESI KAN PARAMETRELERI BAZI DOKULARDAKI HISTOLOJIK ETKISI VE DOKU ANTIOKSIDAN ENZIM

2008188- Mustafa Atasever
SUCUKLARDA DOKU TIPLERI VE ORANLARININ HISTOLOJIK VE HISTOMETRIK YÖNTEMLERLE BELIRLENMESI

2008187- Ziya Gökalp Ceylan
ERZURUM PIYASASINDA TÜKETIME SUNULAN TAVUK DÖNERLERINDE CAMPYLOBACTER SPP VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

2008186- Hamza Avcıoğlu, İbrahim Balkaya, Esin Güven
ERZURUM YÖRESINDE BUZAĞI CRYPTOSPORIDIOSISI ILE ILGILI ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMALAR

2008185- Mustafa Atasever
SIĞIR ET VE SAKTATLARININ ICP-OES ILE IZ ELEMENT VE AĞIR METAL IÇERIKLERININ BELIRLENMESI

2008184- Armağan Çolak, Bülent Polat
INEKLERDE OVSYNCH PROTOKOLÜ ILE REPRODÜKTIF VERIMLILIĞININ ARAŞTIRILMASI5000

2008012- Ömer Çoban, Ahmet Yıldız, Ekrem Laçin, Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban
ERZURUM YÖRESINDE YETIŞTIRILECEK KANGAL KÖPEKLERDE BAZI BÜYÜME VE GELIŞME ÖZELLIKLERI ILE BÜYÜME EĞRILERININ BELIRLENMESI.100000

2009298- Mustafa Atasever
Erzurum İli Piyasasında Tüketime Sunulan Bazı Peynirlerin Brucella Yönünden İncelenmesi

2009297- Mustafa Atasever, Ahmet Yıldız
Veteriner Fakültesi Kanatlı Hayvan Ünitesi Revir Ve Gezici Klinik Alt Yapı Projesi

2009296- Armağan Hayırlı
Sütçü Sığırlarda Kıl Örtüsü Üzerinden Mineral Statüsünün Belirlenmesi

2009295- Fikret Çelebi
Kantaron (Hypericum Prforatum) Ve Bileşiklerinin Mide Üzerine Etkileri

2009294- Mehmet Akif Yörük
Süt emme dönemindeki buzağılarda humat ve probiyotiklerin performans Rumen fermantasyonu kan parametreleri ve mide barsak sağlığı üzerine etkisi

2009293- Armağan Hayırlı
Humik asitin ağır metal zehirlenmelerindeki profilaktik koruyucu ve tedavi edici etkinliği

2009292- Bülent Polat, Armağan Çolak
Sütçü İneklerde Subakut Endometritislerin Tanısı Ve Postpartum Uterus İnvulasyonun Belirlenmesi

2009291- Ziya Gökalp Ceylan
Süzme Yoğurtlarında Bazı Maya Türlerinin İzolasyonu Ve İdentifikasyonu

2009290- Zafer Okumuş, Mahir Kaya, Elif Doğan
Buzağılarda Omphalitis Olgularının Klinik, Radyografik, Ultrasonografik Ve Termografik Bulgularının Değerlendirilmesi

2009289- Armağan Çolak, Bülent Polat
Erzurum İlindeki Süt İnekçiliği İşletmelerine Ait Yıllık Somatik Hücre Ve Bakteri Yükünün Belirlenmesi

2009141- Mustafa Atasever, Fikret Çelebi, Yavuz Selim Sağlam
Atatürk Üniversitesi Lisans Ve Lisansüstü Öğrenci Eğitimi Uygulama Labaratuarları İyileştirme Ve Alt Yapı Geliştirme Projesi

2009139- İbrahim Balkaya, Özgür Kaynar
Echinococcus Granulosus'un Gelişim Safhalarında Yer Alan Germinal Membranve Protoskolexlerin Antijenik Yapılarının İmmunblot İle İncelenmesi

2009138- Mustafa Atasever, Meryem A. Atasever, Gülşah Çanakçı Adıgüzel, Hayrunnisa Özlü
Kaşar Peynirinde Laktik Asit Bakterilerinin Ve Katalaz Pozitif Kokların İzolasyonu Ve İdentifikasyonu

2009135-Ahmet Yıldız
Erzurum Bölgesinde Cirit Atlarının Performansı Ve Vücut Ölçüleri.

2009134-Devriş Özdemir, Zekeriya Özüdoğru, Mehmet CAN
 Bıldırcın (Coturnix Coturnix) Ve Kınalı Kekliğin (Alectoris Chukar) Plexus Lumbosacralis'i Üzerinde Karşılaştırmalı, Makroanatomik Ve Subgros Çalışmalar.

2009133-Bülent Polat
 İnek Oositlerinin Maturasyonunda Değişik Maturasyon Sürelerinin Etkisi.

2009131-Mahir Kaya, Zafer Okumuş
 İki Farklı Ksenogreft Materyalinin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Klinik, Radyolojik, Biyokimyal Ve Histolojik Olarak Araştırılması.

2010163-Mustafa Atasever, M. Aydemir Atasever, Sevda UÇAR, Hayrunnisa Özlü.
 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Labaratuarının Eksikliklerinin Giderilmesi.

2010162-Kübra Asena Terim Kapakin, Pınar YANIK.
Erzurumda Mezbahada Kesilen Sığırlarda Akciğerde Gözlenen Tüberküloz Lezyonlarının Histopatolojik İncelenmesi.

2010161-Yavuz Selim Sağlam, Serdar Altun.
Erzurum'da Mezbahada Kesilen Sığırlarda Karaciğer Lezyonları Üzerinde Patolojik incelemeler.

2010155-Güler Karademir, Mehmet Akif Yörük, Mehmet Gül.
Rasyona Yağ Ve L-Karnitin İlavesinin Yumurta Tavuklarında Performans, Yumurta Kalitesi Ve Bazı Biyokimyasal parametreler Üzerine Etkisi.

2010152 Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban, Esat Mahmut Kocaman, Gonca Alak, Muhammed Atamanalp, Murat Genç. Farklı Öldürme Öncesi Teknikleri Uygulanan Dere Alabalıklarının Kan Biokimyası Ve Et Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi.

2010151 Özgür Kaynar, Şeyda CENGİZ, Hüseyin Serkan Erol.
Sığır Sitokinlerinin 2 Yönlü Elektroforez ile Analizi.

2010150- Mehmet Gül, Nebahat POLAT.
Erzurum İli Süt Sığırı İşletmelerinde Alınan Kaba ve Konsantre yem Örneklerinde Total Aflatoksin, Aflatoksin B1 ve Okratoksin İle Sütte Aflatoksin M1 Düzeylerinin Tesbiti.

2010149-Mehmet Gül, Ahmet Yıldız, Mehmet Akif Yörük, Yavuz Selim Sağlam, Taylan AKSU.
Yumurta tavuğu Rasyonlarında Organik Asit Enterecoccus faecinum ve Saccoromyces Cerevisae İlavesinin Yemden Yararlanma Yumurta verimi yunurta kalitesi iç organların histopatolojisi üzeriene etkisi

2010148-Armağan Çolak, Bülent Polat, Orçun Cannazik.
İneklerde Farklı Irklara Ait Dondurulmuş Embriyoların Transferleri İle Elde Edilecek Gebelik Oranları ve Buzağıların Yaşam Kabiliyetlerinin Değerlendirilmesi.

2010128-Gülşah Çanakçı Adıgüzel, Meryem Aydemir Atasever, Hayrunnisa Özlü, Sevda Urçar.
Gıda Kontrol labaratuarı Kuruluş ve Çalışma İzni Alınması Öncesi Eksiklerinin Giderilmesi.

2010127-Demet Çelebi, Şeyda CENGİZ.
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık Araştırma Ve Uygulama Çiftliğindeki Hayvanların Burucellosis Yönünden Serolojik olarak Taranması.

2010126-Yavuz Selim Sağlam, Kübra Asena Terim Kapakin.
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilimdali lisans Ve Lisansüstü Öğrenci Eğitimi Ve Uygulama Labaratuvarı Altyapı

2010125-Zekeriya Özüdoğru
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerinde Öğrenci Uygulama Eğitiminin Desteklenmesi Ve Gelen Hasta Hayvanların Tedavisi İçin Kullanılacak Olan Sarf Malzemenin 25000

2010123-Güler Karademir, Demet Çelebi
Probiyotik Olarak Kefirin Yumurta tavuklarında Yumurta Verimi, Kalitesi Ve Bazı Parametreler Üzerine Etkisi.

2010122-Mesut Bünyami Halıcı, Emrullah DORMAN, Recai ACİ, Mehmet Beyhan Özkülekçi.
Glycyrrhiza Glabra Ve Maclura pomifera Gibi Bitkilerden Elde Edilecek Ekstre Ve Metabolitlerinin Ratlarda İndometazin İle Oluşturulan Ülser Modeli Ve Karrageninle Oluşturulan Enflamasyon Modeli Üzerine Etkilerinin.

2010121, Hamza Avcıoğlu, İbrahim Balkaya, Esin Güven
Erzurum Yöresinde Sığırlarda Fasciolosis Prevelansının Parazitolojik, Copro- Elisa Ve İndirek-Elisa Yöntemleriyle Araştırılması.

2011288- Ahmet Yıldız, Fatih Yıldırım, Kürşat Yıldız
 Broiler üretiminde vermikülitin altlık olarak kullanımı.

2011287-Gülşah Çanakçı Adıgüzel, Ahmet Adıgüzel, Ceyda BOZOĞLU.
Perakende çiğ tavuk etinden Campylobacter türlerinin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu.

2011285-Mehmet Akif Yörük, Mehmet Gül, Muhammet Ali Tunç, Taylan Aksu, Alparslan KAYA.
Kekik yağının etçi piliçlerde performans kan yağ profili karkas ve et kalitesi ile bağırsak mikrobiyel populasyonuna etkisi.

2011284-Ziya Gökalp Ceylan, Sevda Urçar.
Beyaz peynirlerde bazı maya türlerinin izolasyon ve identifikasyonu.

2011032-Özgür Kaynar, Seyda Cengiz.
Sığır Akut Faz proteinlerinin 2 Yönlü Elektroforez İle Analizi.

2011031-Fatih Mehmet Kandemir, Mesut Bünyami Halıcı, Hüseyin Serkan Erol
a-lipoik asit ve bazı antioksidan bitkilerin cinsplatin ile oluşturulan karaciğer ve böbrek hasarı üzerine etkileri.

2011030-Seyda Cengiz, Bülent Polat, M.Saltuk ARIKAN, Mehmet Cemal ADIGÜZEL.
Erzurum İlinde Sığır Mastitislerinin Bakteriyel Epidemiyolojisinin Belirlenmesi.

2011029- Seyda Cengiz, Mehmet Cemal ADIGÜZEL.  
Mastitis İzolatı olan koagulaz negatif stafilokok suşlarının antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi

2011026- Zekeriya Özüdoğru, Hülya Balkaya.
Atmacanın Beyin Arterleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma

2011024- Mahir Kaya, Zafer Okumuş, Latif Emrah Yanmaz, Elif Doğan.
Cirit Atlarının Alt Ekstremite sert dokularındaki lezyonların djital radografi ile değerlendirilmesi ve artritis şüpheli olgularda artroskopinin tanı ve sağaltımda kullanılması 35000

2011022 Ertan Oruç, Yavuz Selim Sağlam, Ahmet TEMUR, Kübra Asena Terim Kapakin, Serdar Altun, İbrahim Sözdutmaz, Bahadır KILINÇ
Sığır Atıklarında Bovine Viral Diare Virus (BVDV) Enfeksiyonlarının Histopatolojik Ve İmmunohistokimyasal Yötemlerle Araştırılması.15000

2011018 Esin Güven, Hamza Avcıoğlu, Zati VATANSEVER, Ayşen GARGILI, Sırrı KAR
Erzurumun Kuzey İlçelerinde yayılış gösteren keneler, mevsimsel aktiviteleri ve bazı vektörlük özellikleri üzerine araştırmalar.10000

2012370 Güler Karademir, Özgür Kaynar
"Broilerde Doku Büyüme Faktörlerinin, Karkas Ağırlığı ve Doku Lipit ve Protein Profilleri ile İlişkisinin Araştırılması 9000

2012368 Akın Kırbaş, Fatih Mehmet Kandemir, Demet Çelebi
Neotal Buzağı Septisemisinde Prokalsitoninin (PCT) Akut Faz Proteinleri ve Proinflamatuar Sitokinler ile Karşılaştırmalı Olarak Diagnostik ve Prognostik Açıdan Öneminin Araştırılması 8000

2012366 Fatih Mehmet Kandemir, Akın Kırbaş, Emrah Hicazi Aksu, Betül Apaydın, Mustafa Özkaraca
Ratlarda Gentamisin ile Oluşturulan Böbrek ve Testis Hasarı Üzerine Rutin ve Genariol' ün Etkilerinin Araştırılması 10000

2012365 Betül Apaydın, Şaban Kordali, Fatih Mehmet Kandemir, Serkan YILDIRIIM
Diyabetik Rat Yaralarında Uygulanan Satureja Hortensis L. Uçucu Yağının Yara Dokusu ve Plazma Oksidan-Antioksidan Düzeylerine Etkisi7500

2012364 Mesut Bünyami Halıcı, Hüseyin Serkan Erol
Bazı Bitkilerden (M.Pomifera'dan) Elde Edilen Ekstrelerdeki Metabolitlerin İndometazin ile Oluşturulan Ülser Modeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Antioksidan Metabolizmanın İncelenmesi 10000

2012363 Seyda Cengiz
Mastitisli Sütlerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklere Karşı Direnç Genlerinin Araştırılması 10000

2012362 Fikret Çelebi, Emin Şengül
Achillea Millefolium (civanperçem) Ekstraktlarının ve Bazı Biyolojik Aktif Bileşiklerinin İn Vitro Ortamda Rat Mesanesi Düz Kasları Üzerine Etkilerinin Araştırılması 10000

2012063 Betül Apaydın,Mustafa Atasever, Mehmet Akif Yörük, Serkan Yıldırım, Muhammet Ali Tunç, Fatih Yıldırım,
Hayrunnisa Özlü, Ali ERTEKİN
Broilerlerde Gentamisinle Oluşturulan Nefrotoksisite Üzerine Üzüm Çekirdeği Ekstrasının Etkisi 10000

2012062 Ömer Çoban
Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Kolostrum Kalitesi ve Pasif İmmunite Üzerine Bazı Faktörlerin Etkileri 9000

2012059 Mustafa Atasever, Hayrunnisa Özlü
Süt ve Ürünlerinde İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Bakteriyosin Üretme Yeteneği 12000

2012058 Mehmet Cengiz, Armağan Çolak,Bülent Polat, Orçun Can NAZİK, Seyda Cengiz
Gebe Düvelerde Meme İçi Enfeksiyonları Önlemeye Yönelik Koruma Stratejilerinin Kıyaslanması 10000

2012057 Özgür Kaynar, Mustafa İleritürk
Antioksidan Anzimlerin 2-Yönlü Elektroforez İle Analizi 10000

2012056 Halit İmik, Kübra Asena Terim Kapakin, Seçkin Özkanlar, Mesut Bünyami Halıcı, Recep Gümüş, Hüseyin Serkan Erol, Çağlar GÖKBEN
Ayak Hastalıklı Broilerlerin Antioksidan Sistem,Bazı Sitokinler ve İmmunohistokimsal Parametrelerin İncelenmesi 12000

2012055 Halit İmik, Yavuz Selim Sağlam,Kübra Asena Terim Kapakin, Recep Gümüş
Kuzu Rasyonlarına Katılan Saponin ve Kekik Yağının Hsp ve immunohistokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 10000

2012054 Hamza Avcıoğlu, Esin Güven, Seyda Cengiz
Köpeklerde Babesia Canis,Ehrlichia Canis ve Hepatozoon Canis'in PCR ve Mikroskobi İle Araştırılması17000

2012053 Esin Güven, Hamza Avcıoğlu,
Ali AslanCetraria İslandica (L) Total Extraktının Broilerlerde Anticoccidial Etkinliğin Araştırılması 15000

2013258 Mesut Bünyami Halıcı, Hüseyin Serkan Erol, İlyas BOZKURT, Alpgiray TURGUT
Maclura pomifera Bitkisinden İzole Edilen Aurikulasin Maddesinin Ratlarda Oleik Asit ile Oluşturulan Akciğer Hasarı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 17000

2013257 Meryem Aydemir Atasever, Betül Alkan Polat, Nurinnisa Öztürk, Nurcan Kılıç Baygutalp, Harun Polat,
Nuri Bakan
Term Ve Preterm Bebeklerin Anne Sütlerinde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Düzeylerinin Araştırılması 15000

2013256 Fatih Yıldırım, Betül Apaydın Yıldırım, Ahmet Yıldız
Ratlarda altlık materyali olarak perlit ve talaş kullanımı 8500

2013255 Fatih Mehmet Kandemir, Seval YILMAZ, Emre KAYA, Mustafa ÖZKARACA
AFLATOKSİN B1 UYGULANAN RATLARDA PROPOLİSİN OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 15000

2013253 Latif Emrah Yanmaz, Elif Doğan, Zafer Okumuş
Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında farklı anestezik maddelerin vital parametreler üzerine etkisi7000

2013252 Elif Doğan, Zafer Okumuş, Latif Emrah Yanmaz
Premedikan ve Anestezik ajanların beyaz yeni Zelanda tavşanlarında intraoküler basınca etkilerinin araştırılması 6000

2013251 Ali Doğan Ömür, Betül Apaydın
Karahindiba (Taraxacum officinale), parasetamol (acetaminophen) ve gentamisinin ratlarda reprodüktif parametreler üzerine etkilerinin araştırılması15000

2013248 Devriş Özdemir, Hülya Göktaş
Kangal Irkı Köpeklerde Ekokardiografik Bulguların Değerlendirilmesi.20000

2013039 Ziya Gökalp Ceylan
Et Ürünlerinde Bazı Maya Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu 12000

2013038 Seyda Cengiz
Pnömonili sığır ve koyunlarda P.multocida, M.haemolytica, H.somni'nin moleküler identifikasyonu15000

2013247 Yavuz Selim Sağlam, Serdar Altun
Pnömonili Sığır Akciğerlerinde Mycoplasma bovis Enfeksiyonunun Patolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması 10000

2013037 Seçkin Özkanlar, İsmail Abidin, Cihan Gür
BDNF heterozigot transgenik (+/-), normal wild type homozigot (+/+) ve normal BALB/C homozigot (+/+) farelerde karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması parametrelerinin karşılaştırılması14000

2013035 Mehmet Özkan Timurkan, Ahmet SAİT, Hakan Aydın
Sağlıklı ve Solunum Sistemi Problemli Sığır ve Koyunlarda Bovine Herpes Virus-1 (BHV-1), Parainfluenza Virus - 3 (PIV-3) ve Respiratory Syncytial Virus (RSV) Varlığının Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu15000

2013034 Mehmet Gül
Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Etçi Piliçlerde Origanum syriacum’un Performans, Antioksidan Potansiyel, Lipid Profili, Barsak Mikroflorası ve Et Kalitesine Etkisi 10000

2013033 Latif Emrah Yanmaz, Elif Doğan, Zafer Okumuş, Mahir Kaya
Sağlıklı Köpeklerde Timpanik, Rektal ve Göz sıcaklığının Korrelasyonu 6100

2013032 Ertan Oruç, Yusuf AKPINAR
Kuzu enteritislerinde Cryptosporidiosis hastalığının patolojik yöntemlerle araştırılması 7000

2013030 Elif Doğan, Zafer Okumuş, Mahir Kaya, Latif Emrah Yanmaz, Nurhan Akaras
Diyabetli ve sağlıklı ratlarda pycnogenol'ün yara iyileşmesi üzerine etkileri 10000


2013028 Ali Doğan Ömür, Akın Kırbaş, Emrah Hicazi Aksu, Fatih Mehmet Kandemir
Geçiş Dönemindeki Sütçü İneklerde Eksojen Antioksidan Etkili Vitamin ve İz Elementlerin Metabolik Profil ile Postpartum Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması 12000

2014157 Semin Gedikli, Emin ŞENGÜL
Meme kanseri hücrelerinde melatonin uygulamasının Bcl-2 geni aracılı otofajik etkinliğinin araştırılması 20000

2014156 Başak Hanedan, Mustafa ÖZKARACA, Akın KIRBAŞ, Fatih Mehmet KANDEMİR, Mustafa Sinan AKTAŞ,
Kübra KILIÇ, Selim ÇOMAKLI
Ratlarda Colistin’ in neden olduğu böbrek hasarı üzerine Hesperidin ve Chrysin’ in etkilerinin araştırılması.20000

2014029-Semin Gedikli, Cihan Gür
Yüksek Yağlı Diyetle Deneysel Obezite Oluşturulan Ratlarda Kuersetin Uygulamasının Karaciğer Üzerine Etkilerinin Araştırılması

2014028-Mustafa Özkaraca, Yavuz Selim Sağlam, Ertan Oruç, Kübra Asena Terim Kapakin,
Serdar Altun, Selim Çomaklı
Mezbahada kesime alınan Koyun karaciğerlerinde, Listeria monocytogenes, Clostridium novyi ve Escherichia coli enfeksiyonlarının Patomorfolojik ve İmmunfloresans yöntemleri ile araştırılmas

2014027- Yavuz Selim Sağlam, Ertan Oruç,
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Nekropsi Uygulama ve Eğitim Salonu Oluşturulması Projesi, Altyapı Projeleri

2014025- Ahmet Yıldız, Mehmet Akif Yörük, Ekrem Laçin
Yumurtacı Tavuk Kümeslerinin Alt yapısının Oluşturularak Yerli ve Yabancı Yumurtacı Hibritlerin Erzurum İlindeki Performanslarının Araştırılması, Altyapı Projeleri

2015067- Yavuz Selim Sağlam, Selim ÇOMAKLI
Sığır Pnömonilerinde Bovine Herpesvirus 1 (BHV-1)' in varlığının İmmunohistokimyasal, immunofloresans ve Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemler ile araştırılması ve patolojik bulgular.

2015066-Yavuz Selim Sağlam, Mustafa ÖZKARACA, Serdar ALTUN, Selim ÇOMAKLI
Erzurum Yöresi Sığırlarda Cryptosporidium parvum’ un varlığının immunohistokimyasal yöntemle araştırılması.

2015065- Zafer Okumuş, Latif Emrah YANMAZ, Elif DOĞAN
Ulusal veteriner cerrahi kongresi, Kongre, Sempozyum ve Toplantı Düzenleme Destek Projeleri

2015064- Zafer Okumuş, ARTİNA PRASTİWİ, Armağan HAYIRLI, Latif Emrah YANMAZ, Demet ÇELEBİ, Elif DOĞAN, UĞUR ERSÖZ
Süt Sığırlarında Ayak Banyosu Yönetimi

2015062- Semin Gedikli, Emin ŞENGÜL
Ratlarda Cycylophosphamide ile İndüklenen Hepatotoksisite Üzerine Kuersetinin Etkileri

2015061- Mustafa Sinan Aktaş, Adem Demir
Vektör kaynaklı bazı hastalıklarda (Anaplasmosis, Borreliosis, Drofilariazis, Ehrlichiosis) seropozitif olan köpeklerde hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine bir araştırma

2015060- Mustafa Sinan Aktaş, Ömer Aydın,
Erzurum İlinde Mezbahada Kesilen Koyunlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması

2015059- Mustafa Atasever, Hayrunnisa ÖZLÜ
Erzurum İlinde Hayvancılıkla Uğraşanların Zoonoz Hastalıklara Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları

2015058- Mesut Bünyami Halıcı, Hüseyin Serkan EROL, Osman Nuri KELEŞ
Maclura pomifera Bitkisinden İzole Edilen Osajin Maddesinin Ratlarda İndometazin ile Oluşturulan Ülser Modeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması

2015057- Hakan Aydın, Mehmet Özkan TİMURKAN, Osman AKTAŞ
Klinik izolatlarda Parvovirus B19’un Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik analizi

2015056- Hakan Aydın, Mehmet Özkan TİMURKAN, Akın KIRBAŞ, Mustafa Sinan AKTAŞ
Erzurum bölgesinde köpeklerde influenza virüslerin moleküler yöntemlerle araştırılması: Türkiyeden İlk Rapor

2015055-Gülşah Çanakçı Adıgüzel, Ahmet ADIGÜZEL, Melda ŞİŞECİOĞLU, Berna GENÇ, Selma TARAKÇIOĞLU, Bilge SARI, Sümeyye ARSLAN
Lactobacillus plantarum M24 Bakterisinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyon

2015054- Gülşah Çanakçı Adıgüzel, Ahmet ADIGÜZEL, Hayrunnisa NADAROĞLU, Berna GENÇ, Mustafa Özkan BALTACI, Sümeyya ARSLAN, Bilge SARI, Selma TARAKÇIOĞLU
Sucuktan Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Ksilanaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu

2015053- Fatih Mehmet Kandemir, Başak HANEDAN, Mustafa ÖZKARACA, Sefa KÜÇÜKLER
ATLARDA STREPTOZOTOSİN KAYNAKLI BÖBREK HASARI ÜZERİNE HESPERİDİN’İN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

2015052- Fatih Mehmet Kandemir, Sefa KÜÇÜKLER
RATLARDA METHOTREXATE İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER VE BÖBREK HASARI ÜZERİNE NARİNGİN’ İN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

2015051- Emrah Hicazi Aksu, Ali Doğan ÖMÜR
Erkek Ratlarda Cisplatin indüklü testis hasarı üzerine rutin’in etkisi

2015050- Emin Şengül, Fikret ÇELEBİ, Dursunali ÇINAR, Seçkin ÖZKANLAR, Volkan GELEN
Arteriyel Hipertansiyon Rat Modelinde Acetovanillone’nin Antihipertansif Etkinliğinin ve Bu Etkinliğin Mekanizmasının Araştırılması

2015049 Emin Şengül, Fikret ÇELEBİ, Dursunali ÇINAR, Volkan GELEN
Ratlarda Cyclophosphamide ile İndüklenen Kardiyotoksisite Üzerine Quercetin’in Etkileri 20000

2015048 Elif Doğan, Güler YENİCE, Semin GEDİKLİ
Scopoletin ve Momordica charantia’nın sprague-dawley ırkı ratlar üzerinde yara iyileşmesine olan etkileri 8750

2015047 Ali Doğan Ömür, Emrah Hicazi AKSU
Ferulik asitin Esmer ve Holştayn ırkı boğa spermasının dondurulabilirliği ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi 20000

2015013 Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban, Ömer ÇOBAN, Ekrem LAÇİN, Murat GENÇ
Atatürk Üniversitesi’ne ait Süt Sığırı İşletmelerinde, Avrupa Birliği Ülkelerinde Kabul Görmüş Bazı Refah Ölçüm Metotlarının Uygulanabilirliği ve Kriter - Süt Verim –Sürü Sağlığı İlişkilerinin Araştırılması.10000

2015 Bülent Polat, Lokman ŞAKİ, Orçun CANNAZİK
İneklerde erken gebelik dönemindeki uterus ekotekstüründeki değişikliklerin araştırılması. 15000

2015 Bülent Polat, Orçun CANNAZİK
İneklerde siklusun faklı dönemlerindeki uterus ekojenite farklılıklarının belirlenmesi.20000

2015 Hüseyin Serkan Erol, Mesut Bünyami HALICI
Ratlarda Oleik Asit ile Deneysel Böbrek Hasarı Oluşum Mekanizmasının Araştırılması ve Hastalık Modeli Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 15000

2015 Hüseyin Serkan Erol, Mesut Bünyami HALICI
Maclura pomifera Bitkisinden İzole Edilen Pomiferin Maddesinin Ratlarda Oleik Asit ile İndüklenen Akut Akciğer Hasarı Modeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması 20000

2015 Hüseyin Serkan Erol, Mesut Bünyami HALICI
Maclura Pomifera Bitkisinden Elde Edilen Osajin Maddesinin Ratlarda Çekal Ligasyon-Punksiyon Yöntemi ile İndüklenen Sepsis Modeli Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 15000

2015 Özgür Kaynar, Mustafa İLERİTÜRK
İneklerde Prepartum ve Postpartum Dönemde Antimüllerian Hormon, Metabolik Profil ve Mineral Düzeylerinin Doğum-Tekrar Gebe Kalma Aralığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 15000
2015 Mesut Bünyami Halıcı, Osman Nuri KELEŞ
Maclura Pomifera Bitkisinden Elde Edilen Pomiferin Maddesinin Ratlarda Çekal Ligasyon-Punksiyon Yöntemi ile İndüklenen Sepsis Modeli Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 20000

2015 Mustafa Atasever, hayrunnisa özlü, şebnem pamuk, Meryem AYDEMİR ATASEVER
Sucuk Üretiminde Farklı Şekerlerin Kullanımının Kalite Üzerine Etkisi 20000

2015- Zekeriya Özüdoğru, Derviş ÖZDEMİR, Bumin Emre TEKE, Mesut KIRBAŞ
Konya Merinosu ve Güney Karaman koyun ırklarının neurocranium’u üzerine karşılaştırmalı morfometrik bir çalışma

2015-Emin Şengül, Fikret ÇELEBİ, Dursunali ÇINAR, VOLKAN GELEN
Ratlarda Doxorubicin ile İndüklenen Kardoyotoksisite Üzerine Rutin’in Etkileri

2015-Seçkin Özkanlar, İsmail Abidin
Deneysel Diyabet Oluşturulan BDNF homozigot (+/+) ve BDNF heterozigot transgenik (+/-) farelerde biyokimyasal parametrelerinin araştırılması

2015- Devriş Özdemir, Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Hülya BALKAYA, Hülya GÖKTAŞ
Kınalı keklik (Alectoris Chukar) ve Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) syrinx’inin morfolojik olarak karşılaştırılması

2015-Ali Doğan Ömür, Betül APAYDIN YILDIRIM, YAVUZ SELİM SAĞLAM
Aflatoksin B1’in rat testisleri üzerine olan etkisi üzerine kolaviron ve resveratrolün etkinliği15000

2015- Özgür Kaynar, Mustafa İLERİTÜRK
İki Yönlü Jel Elektroforezinde Yığıcı Jel Etkinliğinin Değerlendirilmesi

2015- Betül Apaydın, Fatih YILDIRIM, Şaban KORDALİ
Ratlarda hemoroidin geliştirilmiş modeli: Capsella bursa-pastorisin antihemoroidal aktivitesinin değerlendirilmesi

2015- Latif Emrah Yanmaz, Elif DOĞAN, Betül APAYDIN YILDIRIM,Zafer OKUMUŞ
Ratların femur kırıklarında düşük-seviyeli lazer terapisinin etkinliği

2015- Betül APAYDIN YILDIRIM, Şaban KORDALİ, Fatih YILDIRIM
Diyabetik ratlarda nar kabuğu (Punica granatum L.) ekstraktının biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

2015-İbrahim Balkaya, Esin GÜVEN,
Hamza AVCIOĞLUERZURUM YÖRESİ SIĞIRLARINDA BABESİOSİSİN SEROPREVELANSI
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi