Bilgi Rehberleri

Af Kanunu

BAŞVURU BELGELERİ

1)  Ön Kayıt Başvuru Formu (Öğrenci Bilgi Sisteminde yapılacak ön kayıt sonrasında alınacaktır.)

2) Adli Sicil Belgesi 

3) 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e- Devlet veya Askerlik Şubelerinden)

4) Lise / Önlisans Diploması (Kurum onaylı fotokopisi), (Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar)

5) ÖSS Sınav Sonuç Belgesi (Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar)

6) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Lisans Tamamlama Öğrencileri için not döküm belgesi.