Bilgi Rehberleri

Özel Öğrenci

BAŞVURU BELGELERİ

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ OLUP BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİSİ OLUP ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 7- (1) Üniversitemizde kayıtlı olup, özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden ders almak isteyen öğrenciler için;

a) İlgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce alacağı dersler ile kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge/leri özel öğrencilik talep dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir.

b) Öğrencinin, özel öğrencilik talebinin uygun olup olmadığına, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği ders(ler)in, kendi programındaki ders(ler)e içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu ders(ler)i alıp alamayacağına, derslerin içerikleri, AKTS ve ulusal kredileri, ders ve sınıf geçme şartları vb. hususlar dikkate alınarak birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.

c) Özel öğrenci olarak notlar, Atatürk Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesine uygun olarak değerlendirilir ve harf notu olarak not durum belgesine işlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Başvuru ve değerlendirme 

MADDE 7- (2) Özel öğrenci olarak Atatürk Üniversitesi’nden ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumu öğrencileri için;

a) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından alınan ilgili kurul kararını dilekçesine ekleyerek, en geç ilgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir.

b) Öğrencinin, özel öğrencilik talebinin uygun olup olmadığına, ilgili bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının görüşü göz önünde bulundurulup, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir.

Başvuru evrakı;

***OBS’den alınacak ön kayıt formu

***Kendi üniversitesinin ilgili kurul kararı

Başvuru işlemleri;

Daha önce OBS’de kullanıcı kaydı olan adaylar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak,

OBS’de kullanıcı kaydı olmayan adaylar ise “OBS hesabınız yok mu? Kullanıcı Oluşturma” linki aracılığı ile kullanıcı adı ve şifresi alıp, giriş yaparak,

BAŞVURU İŞLEMLERİ & KAYIT BAŞVURULARI linki aracılığı ile gerçekleştirebilirler.