Bilgi Rehberleri

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU İŞLEMLERİ;

OBS'de kullanıcı kaydı olan adaylar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne giriş yaparak,

OBS'de kullanıcı kaydı olmayan adaylar ise "Kayıt Ollinki aracılığı ile kullanıcı adı ve şifresi alıp, OBS'ye giriş yaparak 

BAŞVURU İŞLEMLERİ & KAYIT BAŞVURULARI linki ile açılan sayfada yer alan LİSANSÜSTÜ BAŞVURU başlığı aracılığı ile gerçekleştirebilirler. (Örnek resim metnin altındadır)


BAŞVURU ŞARTLARI
1) Adaylar, başvurularını müracaat tarihleri içerisinde, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'nden online olarak yapacaklardır.
2) Belge yüklemesi gereken adaylar dışındaki adayların başvuruları için herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır. Belge yükleyerek (eş değer dil puan ....vb) başvuru yapan adayların başvuruları, belgeleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra uygun görülmesi halinde, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden onaylanacaktır.
3) Üniversitemiz yüksek lisans programlarına başvurularda tercih sistemi uygulanacaktır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan lisansüstü öğrenci adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu kapsamda adaylar;
   a) Yüksek lisans programları için 3 tercih,
   b) Doktora programları için 2 tercih,
   c) Tıp Fakültesi mezunu olanlar temel tıp bilimleri alanındaki doktora programları için 2 tercih 
   ç) Güzel Sanatlar Enstitüsü Ana Sanat Dalları için 1 tercih yapabileceklerdir.

4) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı ana sanat dalları ile tezsiz yüksek lisans programlarına müracaatlarda ALES şartı aranmaz. Bu programlar dışındaki programlara başvuracak adaylardan son beş yılda alınmış olması şartıyla;
   a) En az 55 ALES puanı olanlar tezli yüksek lisans ve doktora programlarına,
   b) En az 85 ALES puanı ve 4 yıllık Lisans diploması ile doğrudan doktora programlarına,
   c) En az 50 (TUS) puanına sahip olanlar ilgili doktora programlarına
başvurabileceklerdir.
ALES puanı olmayan adaylar bu programlara varsa eş değer kabul edilen diğer sınav (GRE-GMAT) puanları ile de müracaat edebileceklerdir.
5) Doktora programına başvuran adayların, YDS’den (anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puan karşılığı puan almaları gerekmektedir.
Yabancı dil puanı geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Belge üzerinde geçerlilik süresi yazılı belgeler ise, belge üzerinde belirtilen süre kadar geçerlidir. Süresi geçmiş belgelerle başvuru kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan doktora programlarına yapılan başvurularda yabancı dil puanı ve geçerlilik süresi ile ilgili 08.08.2016 tarih ve 75850160- 301.01.01-48981 sayılı yazısı ile 11.11.2016 tarih ve 70695 sayılı yazılarını görmek için lütfen tıklayınız.
Uluslararası TOEFL – IBT – PTE Academic sınav sonuç belgelerinin Üniversitemiz Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından doğrulanması gerekmektedir.
6) Lisans derecesiyle (Doğrudan & Bütünleşik) doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 85 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
7) Lisansüstü programlara başvururken not döküm belgeleri dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, “Atatürk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” esas alınarak belirlenecektir.
8) Güzel Sanatlar Enstitüsüne müracaat eden adayların ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan yeterlik sınavları Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili bölümlerinde yapılacak olup, sınava girecek olan adayların orjinal iş ve dosyalarını ilgili bölüm sekreterlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
9) Lisansüstü programlara başvuran adaylar, tercih sırası dikkate alınarak sadece tek bir programa yerleştirilir.
10) Kayıtlar, kesin kayıt tarihlerinde adaylar tarafından online olarak yapılır ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanır.
11) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki adaylar yedekler için yapılacak yerleştirmeye de dâhil edilmezler.