Bilgi Rehberleri

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU İŞLEMLERİ;

OBS'de kullanıcı kaydı olan adaylar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne giriş yaparak,

OBS'de kullanıcı kaydı olmayan adaylar ise "Kayıt Ollinki aracılığı ile kullanıcı adı ve şifresi alıp, OBS'ye giriş yaparak 

BAŞVURU İŞLEMLERİ & KAYIT BAŞVURULARI linki ile açılan sayfada yer alan LİSANSÜSTÜ BAŞVURU başlığı aracılığı ile gerçekleştirebilirler. (Örnek resim metnin altındadır)


BAŞVURU ŞARTLARI
1) Adaylar, başvurularını müracaat tarihleri içerisinde, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'nden online olarak yapacaklardır.
2) Bilgileri YÖKSİS üzerinden alınabildiği için belge yüklemesi gerekmeyen adayların başvuruları için herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır.
3) Belge yükleyerek (eş değer dil puan ....vb) başvuru yapan adayların başvuruları, belgeleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra uygun görülmesi halinde, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden onaylanacaktır.
4) Üniversitemiz yüksek lisans programlarına başvurularda tercih sistemi uygulanacaktır. Tercih işlemini yapmayan/tamamlamayan lisansüstü öğrenci adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu kapsamda adaylar;
   a) Yüksek lisans programları için 3 tercih,
   b) Doktora ve Sanatta Yeterlik programları için 2 tercih,
   c) Tıp Fakültesi mezunu olanlar temel tıp bilimleri alanındaki doktora programları için 2 tercih 
 yapabileceklerdir.

5) 
Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmamaktadır.
6) 
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmamaktadır.
7) 
Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı programlar dışındaki programlara başvuracak adaylardan son beş yılda alınmış olması şartıyla;
   a) En az 55 ALES puanı olanlar tezli yüksek lisans ve doktora programlarına,
   b) En az 85 ALES puanı ve 4 yıllık Lisans diploması ile doğrudan doktora programlarına,
   c) En az 50 (TUS) puanına sahip olanlar ilgili doktora programlarına
başvurabileceklerdir.
ALES puanı olmayan adaylar, varsa eş değer kabul edilen diğer sınav (GRE-GMAT) puanları ile de müracaat edebileceklerdir.
8) Doktora programına başvuran adayların, YDS’den (anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puan karşılığı puan almaları gerekmektedir.
Yabancı dil puanı geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Belge üzerinde geçerlilik süresi yazılı belgeler ise, belge üzerinde belirtilen süre kadar geçerlidir. Süresi geçmiş belgelerle başvuru kabul edilmeyecektir.
9) Uluslararası TOEFL – IBT – PTE Academic sınav sonuç belgelerinin Üniversitemiz Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından doğrulanması gerekmektedir.
10) Lisans derecesiyle (Doğrudan & Bütünleşik) doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 85 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
11) Lisansüstü programlara başvururken not döküm belgeleri dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, “Atatürk Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu” esas alınarak belirlenecektir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi