Bilgi Rehberleri

BAŞVURU BELGELERİ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Bir adet fotoğraf (4,5×6cm ebatında)

2) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylardan;

a)Yüksek lisans için Lisans diploma ya da mezuniyet belgesinin ve not döküm belgesinin asılları veya onaylı sureti,

b)Doktora için, yüksek lisans diploması / mezuniyet belgesi ile lisans ve yüksek lisans not döküm belgelerinin asılları veya onaylı sureti,

c) Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlar için lisans diploması / mezuniyet belgesi  ile lisans not döküm belgesinin asılları veya onaylı sureti,

3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağı diploma denklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge,

4) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesinin geçerlik süresi 5 (beş) yıldır. 2015 ilkbahar dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilgili puan türünden en az 55 puan almış olduğunu gösterir Sonuç Belgesi’nin veya eş değer kabul edilen diğer sınavlardan (GRE-GMAT) belirtilen puanların karşılığı puanları gösteren belge sureti (Güzel Sanatlar Enstitüsüne  bağlı Anasanat Dallarına başvurularda ALES şartı aranmaz), 

5) Tıpta Uzmanlık Sınav (TUS) Belgesi (En az 50 temel tıp puanına sahip olunması gerekir).

6) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan karşılığı almış oldukları notu gösterir belge, Yabancı dil puanı geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Belge üzerinde geçerlilik süresi yazılı belgeler ise, belge üzerinde belirtilen süre kadar geçerlidir. Süresi geçmiş belgelerle başvuru kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan doktora programlarına yapılan başvurularda yabancı dil puanı ve geçerlilik süresi ile ilgili 08.08.2016 tarih ve 75850160- 301.01.01-48981 sayılı yazısı ile 11.11.2016 tarih ve 70695 sayılı yazılarını görmek için lütfen tıklayınız.

7)  ESRUC kapsamında sadece yurt dışındaki üniversitelerden başvuru kabul edilecek olup, ilgili öğretim elemanları başvurularını, müracaat tarihleri içinde istenen belgelerle, bağlı oldukları Rektörlük kanalıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapacaklardır. ESRUC kapsamındaki yurt içi üniversitelerden ise ÜNİP yoluyla başvuru kabul edilecektir. Enstitülere doğrudan başvuru yapılmayacaktır.

8) ÜNİP kapsamındaki başvurularda öğretim elemanları başvurularını, müracaat tarihleri içinde istenen belgelerle, bağlı oldukları Rektörlük kanalıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklardır. Enstitülere doğrudan başvuru yapılmayacaktır.