Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Bilgi Rehberleri

Başvuru Takvimi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 21 Eylül 2018

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ OLUP 

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İlgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce alacağı dersler ile kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge/leri özel öğrencilik talep dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir.” hükmü kapsamında;

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 21 Eylül 2018

 

 

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİSİ OLUP 

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından alınan ilgili kurul kararını dilekçesine ekleyerek, en geç ilgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir” hükmü kapsamında;

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 21 Eylül 2018

Üniversitemiz birimlerine yapılacak olan özel öğrencilik başvurularının bu tarihe kadar yapılması gerekmektedir.