Bilgi Rehberleri

Özel Öğrenci

BAŞVURU TAKVİMİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 31 Ocak 2020

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ OLUP 

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İlgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce alacağı dersler ile kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge/leri özel öğrencilik talep dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir.” hükmü kapsamında;

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 

Son Başvuru Tarihi 31 Ocak 2020

Üniversitemiz birimlerine yapılacak olan özel öğrencilik başvurularının bu tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİSİ OLUP 

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından alınan ilgili kurul kararını dilekçesine ekleyerek, en geç ilgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir” hükmü kapsamında;

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 

Son Başvuru Tarihi 31 Ocak 2020

Üniversitemiz birimlerine yapılacak olan özel öğrencilik başvurularının bu tarihe kadar yapılması gerekmektedir.