Bilgi Rehberleri

BAŞVURU TAKVİMİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 20 Eylül 2019

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ OLUP 

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İlgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce alacağı dersler ile kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge/leri özel öğrencilik talep dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir.” hükmü kapsamında;


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 
Son Başvuru Tarihi 20 Eylül 2019

 

 

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİSİ OLUP 

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından alınan ilgili kurul kararını dilekçesine ekleyerek, en geç ilgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir” hükmü kapsamında;

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 

Son Başvuru Tarihi 20 Eylül 2019

Üniversitemiz birimlerine yapılacak olan özel öğrencilik başvurularının bu tarihe kadar yapılması gerekmektedir.