Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Bilgi Rehberleri

Lisansüstü Programlar

Kontenjan

Takvim

Başvuru Şartları

Başvuru Evrakı

Değerl.

Kayıt Evrakı

Kayıt Yerleri

Ücretler

Yatay Geçiş

U.Ararası Öğrenciler

Sonuçlar

100 / 2000

Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayı, 

Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlar için yapılacak öğrenci kayıt işlemleri, bu sayfa üzerinde yer alan kapsam ve koşullarda yürütülecektir.

Neden Lisansüstü Eğitim?

Bir ülkenin gelişme ve kalkınmasında, öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştiren lisansüstü öğretim düzeyi önemli bir göstergedir. Üniversitelerin araştırma yapma, bilgiyi üretme ve üretilen bilgiyi ürüne dönüştürme aşamalarında lisansüstü öğretim ülkelerin gelişmişlikleri ile doğru orantılıdır.

Üniversitelerde verilen lisansüstü öğretim ve özellikle doktora aşaması, bir üniversitenin ulusal ve uluslararası bilimsel saygınlığının ve araştırma düzeyinin önemli bir göstergesidir. İnsanlığın bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılabilecek bir dönemi yaşamakta olması yukarıda belirtilen öğretim süreçlerinin bir sonucudur. Bu sebeple ülkemizde öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları için lisanüstü öğretimde her geçen gün yeni iyileştirmeler yapılmaktadır.

Lisansüstü Eğitimde Neden Atatürk Üniversitesi?

Üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri enstitü müdürlüklerimizce gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde, 8 enstitü müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim-öğretim kapsamında, 254 tezli yükseklisans ve 18 tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplam 272 yüksek lisans programında 8.604 öğrenci, 215 doktora programında da 2.503 öğrenci olmak üzere lisansüstü eğitim-öğretim programlarında toplam 11.107 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

Bu programlarda toplam 801 yabancı uyruklu öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı yüksek lisans programlarında eğitim İngilizce olarak yürütülmektedir.