Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA ESASLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Uygulama Esaslarında Yapılan değişikliklere ilişkin yazı ve revize edilen uygulama esasları ekte sunulmuştur.