İletişim Fakültesi

BİLİMSEL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Başkan : Prof. Dr. Naci İSPİR

Üye : Prof. Dr. M. Serdar ERCİŞ

Üye : Prof. Dr. Hakan TEMİZTÜRK