Veteriner Fakültesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

BİR PATİ SEVGİ

Fakültemiz, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda fakültemiz Arş. Gör. Dr. Uğur ÖZENTÜRK yürütücülüğünde, Doktora öğrencisi Ali Osman KESEN, lisans öğrencileri Bahar ÖZER ve Nurefşan BÜYÜKKARACA TLP-2019-7746 kod ve "Bir Pati Sevgi" isimli proje ile Kültür Kurumu İlkokulu ve Ortaokulunda toplam 290 öğrenciye "Sokak Hayvanlarını Seviyorum" konulu faaliyet gerçekleştirmiştir.