Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

BİRİMİN HEDEFLERİ

FAKÜLTEMİZİN ÜÇÜNCÜ  MİSYONDAKİ HEDEFLERİ 

Gelişme Eksenleri 

GE. 1. Dış coğrafyadan ve ülkemizin her yerinden öğrenci ve öğretim üye/elemanının tercih edebilmesinin sağlanması

GE. 2. Ulusal ve bölgesel çapta değer üretilmesi,

Amaçlar 

1.1. Eğitim kalitesinin  artırılması,

Hedefler

H. 1.1.1. Fiziksel ve altyapıyla ilgili sorunların aşılması; Yeni binamızın eksiklerinin giderilmesi  

H. 1.1.2.  Mevcut ve yeni bölümler (ŞBP, (İç)mimarlık vd.) için öğretim üye/elemanı tahsisi ve tahkimi (tutulması) politikasının uygulanması,

Stratejiler

S. 1.1.2.1. Ulusal ve uluslararası ölçekte iş birliklerinin geliştirilmesi ve dış üniversitelerden tam/kısmi zamanlı öğretim üyesi sirkülasyonunun sağlanması,

S. 1.1.2.2. Dışarıdaki öğretim üye ve elemanlarına tanıtım yapılması (mail, broşür, infotur vs),

S. 1.1.2.3. İranlı potansiyelinden yararlanma,

S. 1.1.2.4. Lisansüstü eğitim açmaya yeterli olmayan bölümlerin fakülte içinde ya da diğer üniversitelerle ortak program açmaları,

H. 1.1.3. Öğrenciler için ders dışı etkinliklerin kurgulanması

S. 1.1.3.1. Uygulamalı saha gezileri ve araştırmalar,

S. 1.1.3.2. Kulüp faaliyetleri,

S. 1.1.3.3. Yurtdışı etkileşimler (öğrenci değişim programları)

S. 1.1.3.4. Ortak stüdyo/sertifika programları

H. 1.1.4. Yeni bölüm ve programların oluşturulması (Gayrimenkul ve Varlık Değerleme vb.),

H 1.1.5. Mevcut öğretim üye ve elemanlarının çalışma ortam ve olanaklarının iyileştirilmesi,

S. 1.1.5.1. Yurtiçi ve dışı görevlendirmelerin sayıca artırılması,

S. 1.1.5.2.  Daha fazla paylaşım ortamlarının oluşturulması (rutin toplantılar; haftalık buluşma saatleri)

S.1.1.5.3. Yurtdışı görev dönüşü seminerleri,

Amaç 

A. 2.1. Araştırma ve yayın yapma imkanlarının iyileştirilmesi,

H. 2.1.1. Ortak araştırma ve yayın yapma, katılımcılık ve iş birliği ve güç birliği kültürünün geliştirilmesi

S. 2.1.1.1. Ortak sosyal organizasyonlar vs. yapılması,

H. 2.1.2. Multidisipliner (fakülte içi ve dışı) yayınların sayısının artırılması,

S. 2.1.2.1. Yayın sayısı veya kalitesi ile ilgili fakülte bünyesinde ödül (plaket) sertifika verilmesi,

S. 2.1.2.2. Yurtiçi bilimsel etkinliklere katılım sayısının artırılması

S. 2.1.2.3. Fakülte dergisinin aktif olarak çıkarılması,

S. 2.1.2.4. Bilimsel etkinlikler düzenlenmesi,

S. 2.1.2.5. Yurtdışı etkileşimler, öğretim üyesi değişim programlarından daha sık yararlanma,

H. 2.1.3.Kamu kurumlarından ya da özel sektörden gelen taleplerin döner sermaye üzerinden yapılması,

S. 2.1.3.1. Fakülte proje fikirleri kataloğunun hazırlanması (bilimsel ve uygulamalı),

S. 2.1.3.2. Proje fon kaynaklarına sunulması (BAP, DAP, Ajans, TÜBİTAK, Bakanlıklar)

S. 2.1.3.3. Patent, marka ve faydalı model başvurularının sayısının artırılması,

S. 2.1.3.4. Ata Teknokent, TTO, DAP, KA, Belediye, Valilik vs. yerel kurumlarla işbirliği programlarının ve iş fikirlerinin görüşülmesi,

S. 2.1.3.5.Kişisel gelişim eğitimleri (speaking, zor kişilerle baş etme eğitimi vs.),