Moleküler Biyoloji ve Genetik

BİTİRİLMİŞ PROJELER

Küfrevioğlu, Ö.İ., Özdemir, H., Şişecioğlu, M., Atasever, A.,Tekman, B., Şişecioğlu, M., Laktoperoksidaz Enziminin Afinite Kromatografisi Tekniği İle Saflaştırılması, (Araştırma Fonu Projesi, 2010/37)

Adıgüzel, A., vd. Erzurum Piyasasından Toplanan Kıyma Örneklerinden İzole Edilen Bazı Patojen Mikroorganizmaların Moleküler Karakterizasyonu, (Atatürk Üniversitesi projesi, 2010/29)

Özdemir, H., Gülçin, İ., Budak, H., Şişecioğlu, M., Şehitoğlu, H., Asetilkolinesteraz Enziminin Eritrositlerden Saflaştırılması ve Bazı Hormon Ve İlaçların Enzim Üzerine Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi, (Araştırma Fonu Projesi, 2009/80)

Şişman, T., Aşkın, H., Yazıcı, Z., Akarisit toksisitesinin belirlenmesinde Lepistes balığının larva ve ergin bireylerinin kullanılması, (Atatürk Üniversitesi projesi, 2009/239)

Erdoğan, O., Çiltaş, A., Ceyhun, S. B., Aksakal, E., Düşük ve Yüksek Canlı Ağırlığa Sahip Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Arasındaki Genetik Varyasyonun Mikrosatelit Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi, (Araştırma Fonu Projesi, 2008/71)

Çiltaş, A., Erdoğan, O., Özdemir N., Aksakal, E., Kalori kısıtlamanın Tatlı Su Rotiferi (Branchionus calyciflorus)’ da ısı Stres Protein (HSP-70) Ekspresyonu ve Populasyon Yoğunluğu Üzerine Etkisi, (TÜBİTAK, Tarım Orman ve Veterinerlik Araştırma Gurubu, 2008/106O811)

Çiltaş, A., Erdoğan, O., Ceyhun, S. B., Aksakal, E., Poli Kloro Bifenil (PCB) Kirliliğinin, Aynalı Sazanlarda (Cyprinus carpio) Isı Stres Proteını (HSP70), İnsulın Benzeri Büyüme Faktörü (IGF) Ve Sitokrom P450 (Cyp4501A1) Genlerinin Ekspresyonlarına Olan Etkisinin Araştırılması, (Araştırma Fonu Projesi, 2008/33)

Erdoğan, O., Beydemir, Ş., Çiltaş, A., Ceyhun, S. B., Aksakal, E., Atabeyoğlu, K., Gökkuşağı alabalığı (Onchorhynchus mykiss)’ nda sıkça görülen bazı bakteriyel hastalıkların çeşitli enzim aktiviteleri ve bu enzimlerin genetik formasyonları üzerine etkileri, (Araştırma Fonu Projesi, 2008/256)

Adıgüzel, A., vd. Geleneksel Et Ürünümüz Olan Sucuktan İzole Edilen Fermantatif Bakterilerin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi, (TOVAG- 107 O 897.2008)

Adıgüzel, A., vd. Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Belirlenmesinde PMA/ Real-Time PCR Tekniğinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması, (TOVAG- 107 O 676. 2008)

Çiltaş, A., Erdoğan, O., Aksakal, E., Alak, G., Stok Yoğunluğunun Gökkuşaği Alabaliği (Onchorhynchus mykiss)’ nda Hsp-70 Geninin Ekspresyonuna Etkisi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, (Araştırma Fonu Projesi, 2007/103)

Erdoğan, O., Çiltaş, A., Özdemir N., Aksakal, E., Alak, G., Yerli Alabaliklarda (Salmo trutta macrosticma) İnsüline Benzer Büyüme Faktörü (Igf-I), Myosin (Myh) ve Isı Stres (Hsp) Genlerinin İzolasyon ve Karakterizasyonu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, (Araştırma Fonu Projesi, 2007/102)

Adıguzel A., vd. Erzurum Yöresinde Antimutajen Ve Antikarsinojen Özellikleri Tespit Edilen Mentha longifolia L. Hudson ssp. longifolia ve Origanum vulgare ssp. vulgare Türlerinden Etken Maddelerin İzolasyonu Ve Tanılanması, (TBAG-107T203. 2007)

Özdemir, H., Çankaya, M., Şişecioğlu, M., Kolesterol sentezinde görev alan enzimlerin genlerinin, cDNA’larının Üretilmesi, Klonlanması, Antisens mRNA’larının Üretimi ve In situ Hibridizasyon ile Gen Ekspressiyon Analizi, (Araştırma Fonu Projesi, 2006/34)

Uysal, H., Aşkın, H., Altun, D., Çeşitli mikotoksinlerin Drosophila melanogaster üzerine mutajenik etkilerinin SMART (Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Test) yöntemi ile Belirlenmesi, (Atatürk Üniversitesi projesi, 2006/42)

Adıgüzel, A., vd. Türkiye’nin Çeşitli Termal Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı, Karakterizasyonu Ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması, (Atatürk Üniversitesi projesi, 2006/10)

Adıgüzel, A., vd. Türkiye’nin Çeşitli Termal Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı, Karakterizasyonu ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması, (Atatürk Üniversitesi Projesi, 2006/10)

Adıgüzel, A., vd. Termofilik bakterilerden, Endüstriyel Önemi Olan, Alkalen Fosfataz, Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması, Tanılanması, (Atatürk Üniversitesi Projesi, 2006/40)
Çiltaş, A., Erdoğan, O., Ceyhun, S. B., Aksakal, E., Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) ve Single Strained Conformation Polymorphism (SSCP) Teknikleri İle Balık Türleri Arasındaki Genetik Farklılıkların Belirlenmesi, (Araştırma Fonu Projesi, 2005/45)

Erdoğan, O., Çiltaş, A., Ceyhun, S. B., Aksakal, E., Gökkuşağı alabalığı (Onchorhynchus mykiss)’ nda ısı stres geninin (Hsp-70) kantitatif analizi, (Araştırma Fonu Projesi, 2005/43)

Adıgüzel, A., vd. Erzurum ve Çevresindeki Astragalus  L. Türlerinin Tanılanması Ve Bu Türlerin Biyolojik Aktivitelerinin Saptanması, (TOVAG-105-0070.2005)

Adıgüzel, A., vd. Erzurum ve Çevresindeki Astragalus Türlerinin Tanılanması ve Bu Türlerin Biyolojik Aktivitelerinin Saptanması, (Atatürk Üniversitesi projesi, 2005/8)

Adıgüzel, A., vd. Erzurum ve Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Biyolojik Aktivitelerinin ve Genetik Profillerinin Belirlenmesi, (Atatürk Üniversitesi projesi, 2005/84)
Akolkar, D.B., Kinoshita, S., Yasmin, L., Ono, Y., Ikeda, I., Yamaguchi, H., Nakaya, M., Erdoğan, O and Watabe, S., Functional analysis on myosin heavy chain genes of Fugu rubripes using total genome database, (JSPS Projesi- Japonya, 2003)

Uysal, H., Aşkın, H., Fenol’ün Drosophila melanogaster’in gelişimi üzerindeki toksik etkilerinin folik asit kullanılarak giderilmesi üzerine araştırmalar, (Atatürk Üniversitesi projesi, 2003/263)
Adıgüzel, A., vd. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölge Florası Tıbbi Bitkilerinin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması, (Atatürk Üniversitesi Projesi, 2003/217)

Adıgüzel, A., vd. Doğu Anadolu Bölgesi Termal Tesislerinden izole edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler tanısı ve Biyoteknolojik Önemi Olan Enzimlerin Pürifikasyonu, (Atatürk Üniversitesi Projesi, 2002/93)

Küfrevioğlu, Ö.İ., Çiftçi, M., Özdemir, H., Çankaya, M., Ekinci, D., Şişecioğlu, M., Budak, H., Şentürk, M., Kuzu, M. Farede Bazı Lipid ve Amino Asit Metabolizması Enzim Genlerinin Ekspresyon Analizi, (TÜBİTAK, 106T175)