İletişim Fakültesi

BOLOGNA PROGRAM KOMİSYONU

Başkan : Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Gülhanım KARAOĞLU

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BİLGİNER KUCUR

Üye Arş. Gör. Hatice Nur YILDIZ