İktisat Bölümü

BÖLÜM AMACI

Bölüm, öğrencilere iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri eğitimi vermenin yanı sıra, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler, spesifik olarak ise çalışma yaşamına ilişkin konularda araştırma faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.