Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Bölüm Amacı

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün temel amacı; işletme ortamında bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve sürdürecek işletme yöneticileri yetiştirerek, bu alanda bilimsel araştırmalar yaparak ve projeler üreterek bilgi toplumuna doğru gidişi hızlandırmak ve ülke gelişmesine katkı sağlamaktır.

Bundan dolayı bölümümüz; işletme yönetimi için gereken yeterliliklere sahip yönetici adaylarını yetiştirirken;

• Bilişim sistemlerini gerek teorik gerekse uygulamalı olarak en güncel haliyle bilen; bunları işletme ortamına kuran ve işletmeye entegre ederek işletme enformatiğini gerçekleştiren;

• Bilişim sistemlerini, işletmenin çeşitli yönetim ve üretim kademelerindeki karar mekanizmaları ve karar vericileri için güncel, sağlıklı ve güvenli bilgiyi üreterek onları destekleyecek şekilde işleten;

• Gerektiğinde bu sistemlerin güncellenmesini ve diğer sistemlerle entegrasyonunu yaparak sürdürülebilirliklerini sağlayabilecek yetenek ve donanıma sahip bilişim uzmanı işletme yöneticileri yetiştirmektir.