Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğrenciler

BÖLÜM BAŞKANI

Öğr.Gör. İbrahim Halil HAYALİOĞLU