Yönetim ve Organizasyon Bölümü

BÖLÜM BAŞKANI

Öğr.Gör. İbrahim Halil HAYALİOĞLU