Oltu Meslek Yüksekokulu

Yönetim Organları

BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

SIRA NO

BÖLÜM BAŞKANLARI

 İSİM LİSTESİ

BÖLÜM ADI

1.

Doç. Dr. Yasin ÇETİNKAYA

Elektrik ve Enerji Bölümü Başkan V.

2.

Dr. Öğr. Üyesi Serap AÇIK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

3.

Dr. Öğr. Üyesi Cihat ÖZDEMİR

Gıda İşleme Bölüm Başkanı

4.

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÇİL

El Sanatları  Bölüm Başkanı

5.

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Mualla ÇİL

Ormancılık Bölüm Başkanı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V.

6.

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATMACA

Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Bölüm Başkan V.

7.

Dr. Öğr. Üyesi Haydar KILIÇ

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan V.

8.

Öğr. Gör. Yusuf KALIN

Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkan V.

9.

Öğr. Gör. Sait TAŞCİ

İnşaat Bölüm Başkan V.

10.

Öğr. Gör. Hakan HAS

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı V.

11.

Öğr. Gör. Kadir OKŞAŞ

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan V.

12.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Merve KUŞOĞLU

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı

13.

Öğr. Gör. Efsun ERSOY

Tasarım Bölüm Başkan V.

14.

Öğr. Gör. Yunus ZOZİK

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.