İnşaat Mühendisliği

BÖLÜM HAKKINDA

1988 yılında kurulan İnşaat Mühendisliği Bölümümüz 20 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisinden oluşan bir kadroya sahiptir. Her yıl öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda Bölümümüz gece ve gündüz öğretim programlarına yaklaşık 200 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. 


 MİSYONUMUZ

 İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün misyonu, uluslararası düzeyde lisans, lisans üstü ve meslek içi eğitimi vererek, değişik sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, özgün ve estetik değerlere sahip, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çağdaş, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik bilince ve sorumluluğa sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen, geleceğin lideri inşaat mühendisleri yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapıp, ürettiği bilgileri ve birikimini ülkeye ve insanlığa aktararak hizmet vermeyi sürdürmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Bölümümüz, bugün ulaştığı yüksek düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmeyi amaçlamaktadır.


 VİZYONUMUZ

 İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün vizyonu, çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren; araştırmalar yapıp bilgiler üreten ve bunları yayınlayarak ülkenin ve insanlığın faydasına sunan; benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Bütün faaliyetlerde mükemmelliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Bölümümüz dünyadaki en kaliteli inşaat mühendisliği eğitim ve öğretimi veren kurumlardan biri olmayı amaçlar.


EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFLERİ

Fakültenin tümpaydaşları ile ortak bir akıl oluşturarak, eğitim ve ülkemizin uluslararasırekabet edebileceği öncelikli araştırma alanlarında, sürekli yenilikçi veatılımcı bir görev üstlenen Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü,yukarıda açıklanan vizyon ve misyonu doğrultusunda olmak üzere örgün öğretimprogramları kapsamında sistematik ve etkili bir inşaat mühendisliği eğitimiverebilmek için aşağıdaki program amaçları belirlemiştir:

Temel mühendislik bilgilerini, meslektekarşılaştıkları İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmek için kullanmasıbeklenir.
İnşaat Mühendisliği mesleğini herhangi biryerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası firmada veya kamu kuruluşunda yapmasıbeklenir. 
Ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için yurt içindeveya dışında yüksek lisans eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendineöğrenmeyi geliştirmesi beklenir. 
Mesleki topluluk aktivitelerine katılması,mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapması beklenir.