Maden Mühendisliği

Tanıtım

BÖLÜM HAKKINDA

Maden Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

    Ülkemiz üretilen maden çeşitliliği açısından incelendiğinde dünyada 152 ülke arasında 10. sırada yer almaktadır. Dünya maden potansiyeli içinde ülkemizin payına bakıldığında bor, toryum, linyit, mermer, manyezit, nadir toprak elementleri, zeolit, trona, barit, feldspat, sodyum sülfat ve kil gibi madenlerde önemli miktarda rezervimiz mevcuttur. Ancak buna rağmen yeterli miktarda üretim yapılamamaktadır. Üretici ülkelerin dünya pazar payı sıralamasına bakıldığında ülkemizin 52.sırada olduğu görülmektedir. Bu nedenle, kaynakların işlenmesi, yarı mamul ve mamul ürünlerin üretilmesi ve bunların sanayide kullanımlarının desteklenmesi gerekmektedir.

    Yüksek Öğretim Kurumu’nun kararı ile  07.05.2009’da Atatürk Üniversitesi Oltu Yer bilimleri Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü kurulmuş; bölümümüzde madenlerin işletilmesi, işlenmesi vs. her aşamada ihtiyaç duyulan temel bilgilerin uluslararası kabul görmüş normlarda verilmesi amaçlanmış; müfredatımız sektörün gereksinim ve beklentilerini karşılayacak şekilde oluşturulmuş; bölümümüz laboratuvar ve diğer altyapı imkanları açısından madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin kullanımına yönelik Ar-Ge faaliyetlerine öncelik veren ciddi projeleri üretecek şekilde yapılandırılmaya çalışılmıştır. Bu perspektifle, maden mühendisliği eğitimini günün şartlarına göre şekillendirmeye ilişkin görev anlayışımız, gelecek yıllarda da sürecektir.

    Bölümümüzün öğretim kadrosu, saygın üniversitelerde doktoralarını tamamlamış ve doktora sonrası akademik çalışmalarını sürdürmekte olan genç ve dinamik bir kadrodur. Farklı uzmanlıklara sahip öğretim üyelerimiz, öğrencilerin maden mühendisliği biliminde kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır ve öğrencilere farklı alanlarda yol göstermektedirler. 

Sevgili Maden Mühendisi Adayları,

    Bir lisans programı öğrencisi olarak Maden Mühendisliği Bölümü’nde temel mühendislik kavram ve teorilerini öğrenip, bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlilik sahibi olarak yetişeceksiniz. Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz çeşitli kurumlar ve özel sektörde görev alabilirler.

Sizlerle Atatürk Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde buluşmayı ümit ediyor ve Atatürk Üniversitesi’nde sunulan çağdaş öğretimden yararlanmaya davet ediyoruz…

 

Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Gülşen TOZSİN