Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

BÖLÜM HAKKINDA

Özellikle ve öncelikle içinde bulunulan bilgi toplumu çağında gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünü karşılamak üzere kurulan ve İletişim Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam eden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Fakülte içi ve dışı etkinliklerin yürütülmesi için verimli bir ortam yaratılmasında, kurum içi halkla ilişkiler çerçevesinde kişilerarası iletişim ve etkileşimin olumlu yönde geliştirilmesinde, alanlarında uzman iletişimcilerin katıldığı kongre, sempozyum, seminer ve konferans gibi organizasyonların düzenlenmesinde ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik stratejik iletişim danışmanlığı ve hizmet içi eğitim seminerlerinde etkili bir rol üstlenmektedir.